جمعه , ۸ اسفند ۱۳۹۹

بایگانی/آرشیو برچسب ها : X دوره آموزشی

دوره آموزشی کاربرد ارتعاشات تصادفی در تفسیر پارامترهای لرزه‌ای

دوره آموزشی کاربرد ارتعاشات تصادفی در تفسیر پارامترهای لرزه‌ای

این دوره شامل مفاهیمی است که در موارد زیر کاربرد دارد: مفاهیم ریاضی و فیزیکی مرتبط با بیش از 10 پارامتر مهم در مهندسی زلزله جایگاه تبدیل فوریه و طیف زلزله و چگالی طیفی در مفاهیم مهندسی زلزله که جزء خروجی‌های سایزموآرتیف و سایزموسیگنال است. تولید رکورد مصنوعی اصلاح رکورد بر اساس محتوای فرکانسی مورد نظر اصلاح رکورد بر اساس ... بیشتر بخوانید »