پایان نامه های انجام شده

رديف

عنوان پايان­نامه

استاد راهنما

نام دانشجو

مقطع تحصيلي

تاریخ دفاع

1

بهينه سازي هندسي سازه سکوي پايه کششي با الگوريتم ژنتيک

دکتر سیف، دکتر تابش­پور

داوودي

كارشناسي

1383

2

کنترل نيمه فعال سازه­ها به روش سوييچينگ مهاربنديها

دکتر تابش پور – دکتر علی اکبر گل افشانی

کبيري

كارشناسي ارشد

1384

3

بررسي عملكرد قابهاي فولادي مجهز به يك سيستم مهاربندي نيمه‌فعال با عملكرد ويژه

دکتر تابش پور – دکتر علی اکبر گل افشانی

منزوي

كارشناسي ارشد

1385

4

طراحي بهينه سکوي پايه کششي

دکتر سیف، دکتر تابش­پور

محمدنيا

كارشناسي ارشد

1385

33

ارزیابی سازه ای و مقاوم سازی لرزه ای سکوهای شابلونی با استفاده از میراگر اصطکاکی

دکتر تابش پور – دکتر علی اکبر گل افشانی

بونس کماجی

كارشناسي ارشد

1385

6

ارائه ضوابط طراحي قابهاي فولادي مجهز به سيستم مهاربندي نيمه فعال RBS

دکتر تابش پور – دکتر علی اکبر گل افشانی

مسروري

كارشناسي ارشد

1387

7

استفاده از ميراگر اصطکاکي در بهسازي لرزه­اي سازه­هاي بتني

دکتر تابش پور – دکتر علی اکبر گل افشانی

نجفي

كارشناسي ارشد

1387

8

کاهش پاسخ سکوی پایه کششی با استفاده میراگر جرم تنظیم شده

دکتر تابش پور – دکتر دولتشاهی

دهخوارقانیان

كارشناسي ارشد

1388

9

طراحی میراگر جرمی تنظیم شده برای سکوی پایه کششی

دکتر تابش پور

رضایی

كارشناسي ارشد

1388

10

طراحي طبقه نرم در سازه ی بتني به علت حذف ديوار پرکننده آجري

دکتر تابش پور – دکتر علی اکبر گل افشانی

حسینی

كارشناسي ارشد

1389

11

بهسازی لرزه ای سازه های فولادی غیر شکل پذیر با میراگر و در نظر گرفتن نامنظمی دیوا ر پرکننده در پلان

دکتر تابش پور – دکتر علی اکبر گل افشانی

آزاد

كارشناسي ارشد

1389

12

ملاحظات ستون کوتاه در طراحی و بهسازی لرزه ای

دکتر تابش پور

موسوی

كارشناسي ارشد

1390

13

الزامات تعیین ضریب رفتار سازه های بتنی دارای دیوار پرکننده آجری

دکتر تابش پور

کریمی

كارشناسي ارشد

1390

14

کاهش پاسخ سکوی پایه کششی با استفاده میراگر جرم تنظیم شده

دکتر تابش پور

شوقی

كارشناسي ارشد

1390

17

ارائه روشی نوین برای تحلیل سکوها با زمان دوام

دکتر تابش پور

فاطمی

كارشناسي ارشد

1391

32

ارزیابی و بهسازی سکوهای شابلونی با در نظر گرفتن عمر باقیمانده

دکتر تابش پور – دکتر علی اکبر گل افشانی

محمد رحیم زاده خوشرو

كارشناسي ارشد

1391

15

کنترل ارتعاشات سکو با میراگر جرمی

دکتر تابش پور

اخوات

كارشناسي ارشد

1392

16

مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی سکوی پایه کششی

دکتر سیف، دکتر تابش­پور

رزاقیان

كارشناسي ارشد

1392

18

ارائه روشی نوین برای تحلیل در برابر بار موج برای ارزیابی سکوها

دکتر تابش پور

مهاجرنسب

كارشناسي ارشد

1392

30

بررسی تجربی رفتار سکوی پایه کششی در امواج

دکتر تابش پور – دکتر سیف

امیرحسین رزاقیان

كارشناسي ارشد

1392

34

بررسی عملکرد سکوی پایه ثابت مجهز به مهاربند RBS در برابر بارهای دینامیکی

دکتر تابش پور – دکتر علی اکبر گل افشانی

یعقوبعلی حاجی نوروزی

كارشناسي ارشد

1392

35

بررسی عملکرد سکوی پایه ثابت مجهز به مهاربند BRB در برابر بارهای دینامیکی

دکتر تابش پور – دکتر علی اکبر گل افشانی

پرتوی

كارشناسي ارشد

1392

25

توسعه روش دینامیکی دامنه و پریود افزایشی در ارزیابی سکوهای دریایی

دکتر تابش پور

وحیدرضا جهانمرد

كارشناسي ارشد

1393

26

تحلیل هیدرودینامیکی و آزمایشگاهی سکوی اسپار

دکتر تابش پور – دکتر سیف

حمیدرضا قیصری

كارشناسي ارشد

1393

27

بررسی تحلیلی و تجربی رفتار سکوی پایه کششی ستاره دریایی در امواج

دکتر تابش پور – دکتر سیف

علی کیانی

كارشناسي ارشد

1393

28

بررسی رفتار ارتعاشی تاندون ها در سکوی پایه کششی

دکتر تابش پور – دکتر مهدیقلی

رضا هدایت پور

كارشناسي ارشد

1393

29

مطالعه عمر خستگی سکوی ثابت و اثرات درازمدت بارهای دینامیکی وارد بر آن

دکتر تابش پور

حسین جانبازی

كارشناسي ارشد

1393

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *