چهارشنبه , ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

درسی

استاتیک 55

ویدئوی پنجاه و پنجم استاتیک (تابش پور_مکانیک_شریف): مثال از محاسبه مرکز سطح و چند نکته مهم در انتگرال گیری بیشتر بخوانید »

استاتیک 54

ویدئوی پنجاه و چهارم استاتیک (تابش پور_مکانیک_شریف): مثال از محاسبه مرکز منحنی و بحث در حدود پایین و بالای پاسخ بیشتر بخوانید »