مبانی فراساحل

مبانی فراساحل 34

ویدئوی سی و چهارم مبانی فراساحل (تابش پور_مکانیک_شریف): بیان مفهوم پیش کشیدگی و نحوه اجرای آن، سازوکار تحمل نیروهای افقی و قائم در سکوی پایه کششی، برخی ویژگی های این سکو، انواع فرم و تاریخچه و تعداد.

بیشتر بخوانید »

مبانی فراساحل 27

ویدئوی بیست و هفتم مبانی فراساحل (تابش پور_مکانیک_شریف): مروری بر الزامات و پیچیدگی های مربوط به: بارگیری، حمل، به آب اندازی و قائم سازی سکو (هدف از این ویدئو آشنایی دانشجویان مبانی فراساحل با تعدد و تنوع مسائل تحلیلی و محاسباتی بر مبنای استاتیک و مقاومت مصالح و هیدرواستاتیک و هیدرودینامیک است.)

بیشتر بخوانید »

پوستر دستنامه های فراساحلی (تصویر)

بیشتر بخوانید
بیشتر بخوانید