دوشنبه , ۱۵ آذر ۱۴۰۰

نثر

عشق یعنی ..

عشق یعنی ..   عشق یعنی اتصال آسمانی با زمین عشق یعنی کندن دل از زمین   عشق یعنی ماندنت در خاطره بهر مهر و مهربانی در کمین   عشق یعنی بودنت بی بودنت با یکی میزان جنت همنشین   عشق یعنی سردی امواج قهر از نگاه نیمه شب ها اتشین   عشق یعنی شک و شبهه در ریا رفتنت ... بیشتر بخوانید »