شعر

سکوت عقل

و چه من خوشحالم که تو ساکت شده ای تو درونی داری که ز من طوفانی است هر چه عشقم کوتاه هر چه عشقم ساکت که چو یلدا اکنون چه شب طولانی است

بیشتر بخوانید »

به یک نفخه مرا هستم نمودی به یک بوسه مرا مستم نمودی تو این مستی مگیر از یار دیرین که تلخی ها شود بسیار شیرین «محمدرضا تابش پور»

بیشتر بخوانید »

هم تعالی یافتی از این کمال هم زدودی تیرگی با این جمال در تو چون نیکو شده کل خصال هم درود و مرحمت بر جمله آل «محمدرضا تابش پور»

بیشتر بخوانید »

عراقی: که برد از من بی‌دل برِ جانان خبری؟ یا که آرد ز نسیم سر کویش اثری؟ اي صبا صبح دمي از سر كويش بگذر تا معطر شود افاق ز تو هر سحري تابش پور: هم صبا کرد گذر صبحدمان از سر کوی تو ز عطرش خبرت نیست، ز افاق مجوی هر که برد از من بی دل بر جانان …

بیشتر بخوانید »

مادر

مادر ای شمع وجود دل من مادر ای روح بلند در گِلِ من مادر ای هستی تو مستی من مادر ای مقصد من منزل من مادر ای قهقه ی عشق ازل مادر ای بهانه هر چه غزل مادر ای ثبات هستی بی جدل تا ابد علم جهان را تو عمل مورخ دهم آذر نودوشش ساعت 22:40 «محمدرضا تابش پور»

بیشتر بخوانید »

گفته اند: درسکوتی که دلت دست دعا بازنمود یاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز گفته ام: در هیاهوی حرم دست دعا باز مکن! یاد او باش فقط، حاجت خود ساز مکن!   «محمدرضا تابش پور»

بیشتر بخوانید »

قیصر امین پور دست عشق از دامن دل دور باد! میتوان آیا به دل دستور داد؟ میتوان آیا به دریا حکم کرد که دلت را یادی از ساحل مباد؟ موج را آیا توان فرمود : ایست! باد را فرمود : باید ایستاد؟ آنکه دستور زبان عشق را بیگزاره در نهاد ما نهاد خوب میدانست تیغ تیز را در کف مستی …

بیشتر بخوانید »

تو ای روشنای دل هرچه عاشق تو ای باد و باران به روی شقایق تو ای ویژه تر از تمام خلایق تو ای معدن نکته ها و دقایق از این داغ و سوزی که در سینه داری بدیدم دلی خالی از کینه داری به این چشم و گوشت نیازی نبوده است تو گویی ز حکمت که رازی نبوده است؟؟! به …

بیشتر بخوانید »

دلم برات تنگ میشه زود!

دلم برات تنگ میشه زود! هیچ جا کسی چون تو نبود! تو زیر گنبد کبود! بسوزی چون یه تیکه عود! یکی برات شعر می سرود! دلم برات تنگ میشه زود! بترکه چشم حسود! اونی که بدخواه تو بود! در این همه آتش و دود! یکی همه اش فکر تو بود! یکی همه اش فکر تو بود! دلم برات تنگ میشه …

بیشتر بخوانید »

دلم ازت گرفت

امشب به خاطر خودت دلم ازت گرفت كاش بفهمي چي ميگم كاش نفهمي چي مي گم امشب به خاطر خودت دلم ازت گرفت دگر نكن ستم به جان من قسم دگر نخور تو غم بيا بريم بهشت امشب به خاطر خودت دلم ازت گرفت دگر نخور قسم، ببين تو سرنوشت تو پاكي و عزيز، داري تو اين سرشت امشب به …

بیشتر بخوانید »

پوستر دستنامه های فراساحلی (تصویر)

بیشتر بخوانید
بیشتر بخوانید