کتب مفید

نگاهی به عصر و آثار خوارزمی

پیشگفتار سخن گفتن دربارۀ نقش و اهمیت ریاضیات در پیشبرد فرهنگ و تمدن جهان امری است دشوار به ویژه با آنان که با این علم سر و کاری ندارند؛ لیک حکایت گفتن از زندگانی ریاضیدانان و دستآوردهای آنان، داستانی است دگر. به راستی که بازگوکردن سرگذشت این دسته از اندیشمندان و آفرینندگان دانش نه تنها حقی را که آنان بر …

بیشتر بخوانید »

پوستر دستنامه های فراساحلی (تصویر)

بیشتر بخوانید
بیشتر بخوانید