پایان نامه های در حال کار

ردیف

عنوان پایان­ نامه

استاد راهنما

نام دانشجو

مقطع تحصیلی

تاریخ دفاع

۲۷

تحلیل عملکرد میراگر ستون سیال تنظیم شده بر روی پاسخ دینامیکی سکوی پایه کششی

دکتر تابش پور

جمیل لطیف قولی

کارشناسی ارشد

در حال انجام

۲۸

کنترل ارتعاشات سکوی پایه کششی تحت بار دینامیکی

دکتر تابش پور

ابراهیم ملایجردی

کارشناسی ارشد

در حال انجام

۲۹

تحلیل خستگی خطوط مهار

دکتر تابش پور

فرهاد حاج نوروزی

کارشناسی ارشد

در حال انجام

۳۰

امکان سنجی مدل سازی سکوی اسپار در آب عمیق با محدودیت عمق کانال در آزمایشگاه

دکتر تابش پور

وحید علیپور سرابی

کارشناسی ارشد

در حال انجام

۳۱

پایش سلامت سکوهای ثابت فراساحلی و تشخیص آسیب با روش به روز رسانی مشخصات سیستم و شناسایی سیستم ها

دکتر تابش پور – دکتر مهدیقلی

سید محمود آقامیری

کارشناسی ارشد

در حال انجام

۳۲

بررسی روش افزایشی دامنه و پریود در سکوهای دریایی

دکتر تابش پور

ابراهیمی

دکتری

در حال انجام

۳۳

بررسی امکان سنجی سقف و دیوار در نوعی پانل کامپوزیت

دکتر تابش پور

موحدنیا

دکتری

در حال انجام

۳۴

برهم­کنش نوعی پانل کامپوزیت با قاب فولادی

دکتر تابش پور

سبزه­‌علی

کارشناسی ارشد

در حال انجام

۳۵

اثر بازشو در نوعی پانل کامپوزیت با قاب فولادی

دکتر تابش پور

آراسته

کارشناسی ارشد

در حال انجام

۳۶

رفتار غیرخطی برهم­کنش نوعی پانل کامپوزیت با قاب بتنی

دکتر تابش‌پور

داشخانه

کارشناسی ارشد

در حال انجام

۳۷

ملاحظات معماری دیوار پرکننده در طراحی

دکتر تابش‌پور – دکتر مهدیزاده

نوری­‌فرد

دکتری

در حال انجام

۳۸

تحلیل خستگی و قابلیت اعتماد سازه های دریایی

دکتر تابش‌پور – دکتر صیادی

عرفانی

دکتری

در حال انجام