مقالات مجلات

ردیف عنوان مقاله تاریخ انتشار محل انتشار شماره صفحات نویسندگان
۱۰۶  The Effect of Shifting Natural Frequency on the Reduction of VortexInduced
Vibrations of Marine Risers
۲۰۱۷ INTERNATIONAL JOURNAL OF
COASTAL & OFFSHORE ENGINEERING
 ۱ ۹-۱۶ Younes Komachi – Said Mazaheri – Mohammad Reza Tabeshpour
۱۰۵ Perturbation nonlinear response of tension leg platform
under regular wave excitation
۲۰۱۷ J Mar Sci Technol     Mohammad Reza Tabeshpour – Rahim Shoghi
۱۰۴ Response Spectrum Method for Extreme Wave Loading
With Higher Order Components of Drag Force
 ۲۰۱۷  J. Marine Sci. Appl    ۳۱-۳۲ Tabeshpour Mohammad Reza, Fatemi Dezfouli Mani, Dastan Diznab Mohammad Ali
,Mohajernasab Saied
and Seif Mohammad Saied
۱۰۳  خسارات لرزهای ناشی از نادیده گرفتن راهپله در طراحی و اجرای ساختمانها ۱۳۹۴  پژوهشنامه زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، ۴ ۵۵-۶۷ آزاده نوریفرد، محمدرضا تابش پور و فاطمه مهدیزاده سراج
۱۰۲ بررسی عملکرد لرزهای دیوارهای پرکننده از مصالح رایج
بر اساس نتایج آزمایشهای لرزهای
۱۳۹۴ پژوهشنامه زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، ۳  ۱۳-۳۲ آزاده نوریفرد، محمدرضا تابش پور و فاطمه مهدیزاده سراج
۱۰۱  مودهای شکست سقف در سازه های بنایی و جزئیات اجرایی راه حل ها    نشریه علمی تخصص خشت    ۲-۱۵  محمد رضا تابش پور
۱۰۰  Frequency Domain Long-Term Efficiency of Viscous Damper
in Jacket Platforms Under Random Wave Load
 ۲۰۱۷  Arab J Sci Eng     Mohammad Reza Tabeshpour – Hossein Janbazi Rokni
۹۹ حل مساله معکوس ارتعاشی برای سیستم جرم و فنر متوالی  ۱۳۹۵  مجله مهندسی مکانیک و ارتعاشات  ۴ ۳۰-۳۵   محمدرضا تابش پور
۹۸ دسته بندی سازه های بنایی تاریخی   نشریه علمی تخصص خشت ۳ ۲۳-۲۸ محمد رضا تابش پور
۹۷

مروری بر ارزیابی و بهسازی سکو های پایه ثابت برای بار موج و زلزله

نشریه تخصصی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران ۵۶ ۸۸-۹۵ محمد رضا تابش پور و سید مانی فاطمی
۹۶

VULNERABILITY AND DAMAGE ANALYSIS OF EXISTING BUILDINGS

۲۰۰۵ ASIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING (BUILDING AND HOUSING) ۶ ۸۵-۱۰۰ A. Golafshani∗, A. Bakhshi and M. R. Tabeshpour
۹۵

بررسی عملکرد لرزهای دیوارهای پرکننده از مصالح رایج
بر اساس نتایج آزمایشهای لرزهای

۱۳۹۴     ۲۰ آزاده نوریفرد, محمدرضا تابش پور, فاطمه مهدیزاده سراج
۹۴ خسارات لرزهای ناشی از نادیده گرفتن راهپله در طراحی و اجرای ساختمانها ۱۳۹۵     ۱۳ آزاده نوریفرد, محمدرضا تابش پور, فاطمه مهدیزاده سراج 
۹۳

PREVENTING UNDESIRABLE SEISMIC BEHAVIOUR OF INFILL WALLS IN DESIGN PROCESS 

 ۲۰۱۷ Urbanism. Architecture. Constructions     A. Noorifard, F. M. Saradj, M. R. Tabeshpour 
۹۲  PREVENTING IRREGULARITY EFFECTS OF INFILLS THROUGH MODIFYING ARCHITECTURAL DRAWINGS  ۲۰۱۶ Architecture, Civil Engineering, Environment Azadeh NOORIFARD, Mohammad Reza TABESHPOUR , Fatemeh Mehdizadeh SARADJ
۹۱  مروری تحلیلی و مقایسهای بر روشهای تعیین سختی طبقات  ۱۳۹۵   فصلنامه آنالیز سازه – زلزله دوره ۱۳ ، شماره ۱،  آزاده نوری‌فرد، محمدرضا تابش‌پور
۹۰ Modification of endurance wave analysis based on New-wave theory  ۲۰۱۶  Ships and Offshore Structures Saeed Mohajernassab, Mohammad Ali Dastan Diznab, Hamid Mehdigholi, Mohammad Saeed Seif∗ and Mohammad Reza Tabeshpour
۸۹  Investigation of Pitch Motion Portion in Vertical Response at Sides of TLP  ۲۰۱۶  J. Marine Sci. Appl. 15  Mohammad Reza Tabeshpour and Ebrahim Malayjerdi 
۸۸  Frequency domain analysis of Froude-Krylov and diffraction forces on TLP ۲۰۱۶   Ocean Systems Engineering Ebrahim Malayjerdy, Mohammad Reza Tabeshpour
۸۷

Comparing calculation methods of storey stiffness to control provision of soft storey in seismic codes

۲۰۱۶ Earthquakes and Structures ۱۱ ۱ Mohammad Reza Tabeshpour and Azadeh Noorifard
۸۶ Investigation of Pitch Motion Portion in Vertical Response at Sides of TLP ۲۰۱۶ Journal of Marine Science and Application  ۱۵    Mohammad Reza Tabeshpour, Ebrahim Malayjerdi
۸۵ مروری بر تجربیات موجود در زمینه‌ی سکوی اسپار برای آب‌های عمیق اروند ( نشریه تخصصی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران) ۵۷ تابش‌پور، قیصری، سیف
۸۴ روشی برای اولویت‌بندی انتخاب سکوها در آب عمیق خزر   اروند ( نشریه تخصصی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران) ۵۵   تابش‌پور، سیف، بابایی، محمدی، احمدی
۸۳ مروری بر ارزیابی و بهسازی سکوهای پایه ثابت برای بار موج و زلزله   اروند ( نشریه تخصصی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران) ۵۶   محمدرضا تابش‌پور، سید مانی فاطمی
۸۲ مروری بر کنترل ارتعاشات سازه‌های دریایی ۱۳۹۴ نشریه علمی صوت و ارتعاشات ابرهیم ملایجردی، محمدرضا تابش‌پور
۸۱ راه پله مساله‌ای ساده ولی پیچیده ۱۳۹۴ برج شیشه ۲۵ محمدرضا تابش‌پور، آزاده نوری‌فرد
۸۰  Performance-based assessment of steel jacket platforms by wave endurance time method ۲۰۱۵ Ships and Offshore Structures      Jahanmard, Dastan , Mehdigholi,  Tabeshpour and Seif
۷۹  Wave endurance time: A new concept for structural assessment under extreme waves ۲۰۱۵ J Engineering for the Maritime Environment   ۱-۱۴ Dastan,  Jahanmard,  Tabeshpour,  Seif and Mehdigholi
۷۸   الزامات آزمایش مدل سکوهای پایه کششی در امواج ۱۳۹۴ نشریه مهندسی دریا ۲۱ ۱-۱۱ رزاقیان،سیف،تابش‌پور
۷۷  ارزیابی سکوهای پایه ثابت تحت امواج حدی منطقه خلیج فارس با استفاده از روش زمان دوام موج ۱۳۹۳ نشریه مهندسی دریا ۲۰ ۲۷-۳۸ وحیدرضا جهانمرد ،محمدعلی داستان ،محمدرضا تابش‌پور ،محمد‌سعید سیف
 ۷۶ تحلیل لرزه‌ای سکوهای پایه ثابت ۱۳۹۳ مجله علمی-‌ترویجی صوت و ارتعاش ۳(۵) ۵۷-۶۹ محمدرضا تابش‌پور
۷۵
 
دسته بندی سازه های بنایی تاریخی ۱۳۹۳ نشریه علمی و تخصصی خشت محمدرضا تابش‌پور
۷۴ مودهای شکست سقف در سازه های بنایی و جزئیات اجرایی راه حل ه ۱۳۹۲ نشریه علمی و تخصصی خشت محمدرضا تابش‌پور
۷۳ راهکارهای مناسب برای ملاحظات و جزئیات اجرایی دیوارهای پرکننده و جدا کننده برای رفتار لرزه ای مطلوب  ۱۳۹۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی ۱۷ محمدرضا تابش‌پور 
۷۲ بررسی دقت سیستم یک درجه آزادی معادل برای تحلیل دینامیکی سکوهای ثابت دریایی مجهز به میراگر جرمی ۱۳۹۲ مجله علمی- ترویجی صوت و ارتعاش ۴ ۵۱-۵۸ محمدرضا تابش‌پور مصطفی اخوات
۷۱ Investigation of hydroelastic effect in analysis of high-speed craft ۲۰۱۴ Ships and Offshore Structures     Zamanirad, Seif,  Tabeshpour and Yaakob
۷۰ Assessment of offshore structures under extreme wave conditions by Modified Endurance Wave Analysis ۲۰۱۴ Marine Structures ۳۹ ۵۰–۶۹ M.A. Dastan Diznab, S.Mohajernassab, M.S. Seif, , M.R. Tabeshpour, H. Mehdigholi
۶۹ Application of New-wave theory in the Endurance Wave method to assess offshore structures under the Persian Gulf wave conditions ۲۰۱۴ International Journal of Maritime Technology ۹ (۱۸) ۷۱-۸۲ S Mohajernasab, D Diznab, M Ali, MR Tabeshpour, H Mehdigholi, …
۶۸ Nonlinear dynamic analysis of TLP surge motion using homotopy perturbation method ۲۰۱۴ Ships and Offshore Structures   ۱-۹ MR Tabeshpour, R Shoghi
۶۷ An approximate method for the surge response of the tension leg platform ۲۰۱۴ Journal of Marine Science and Application ۱۳ (۱) ۹۹-۱۰۴ R Shoghi, MR Tabeshpour
۶۶ آشنایی با برخی اصطلاحات مبانی مهندسی زلزله زمستان ۱۳۹۲ فصلنامه انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران ۱۷ ۵۹ محمدرضا تابش‌پور
۶۵ بررسی رفتار تاندون ها و سکوی پایه کششی در حالت صدمه دیده زمستان ۱۳۹۲ نشریه مهندسی دریا ۱۸ ۲۳-۳۴ امیرحسین رزاقیان، محمد سعید سیف ، محمدرضا تابش‌پور
۶۴ لزوم بررسی دقیق شکست برون صفحه دیوار و ارائه جزئیات مناسب برای مهار آن بر اساس آیین نامه ۲۸۰۰ (بار زلزله) و مبحث ششم مقررات ملی ( بار باد) آذر ۱۳۹۲ ماهنامه استحکام ساختمان ۳    
۶۳ کاربرد تئوری موج نو در روش موج دوام جهت ارزیابی سکوی پایه ثابت تحت بارگذاری امواج خلیج فارس ۱۳۹۲ نشریه مهندسی دریا ۹(۱۸) ۷۱-۸۲ سعید مهاجرنسب ،محمدعلی داستان ،محمدرضا تابشپور ،محمدسعید سیف ،حمید مهدیقلی
۶۲ کاربرد تئوری موج نو در روش موج دوام جهت ارزیابی سکوی پایه ثابت تحت بارگذاری امواج خلیج فارس (۲۰۱۳)۱۳۹۲ Journal of Maritime Technology ۹(۹) ۵۹-۷۱ سعید مهاجرنسب، محمدعلی داستان، محمدرضا تابش‌پور، محمد سعید سیف، حمید مهدیقلی
۶۱ Simple Pile-Soil Interaction Effect on Seismic Response of Fixed Offshore Platforms ۲۰۱۳ International Journal of MArine Science and Engineering ۳ (۳) ۱۵۹-۱۶۸ Fatemi, Tabeshpour
۶۰ Hydrodynamic damped pitch motion of tension leg platforms ۲۰۱۳ International Journal of MArine Science and Engineering ۳ (۲) ۹۱-۹۸ MR Tabeshpour, B Ataie Ashtiani, MS Seif, AA Golafshani
۵۹ Conceptual Discussion on Free Vibration Analysis of Tension Leg Platforms ۲۰۱۳ Development and Applications of Oceanic Engineering ۲ (۲) ۴۵-۵۲ MR Tabeshpour
۵۸ Stability of the Modified Euler Method for Nonlinear Dynamic Analysis of TLP ۲۰۱۳ International Journal Of MaritimeTechnology ۱ (۱) ۲۳-۳۴ MR Tabeshpour, AA Golafshani, MS Seif
۵۷ مروری بر طراحی و ساخت جک آپ تیر ۱۳۹۱ مجله مهندسی مکانیک ۸۳ ۱۷ محمدرضا تابش‌پور، یونس کماچی، محمدسعید سیف
۵۶  Iterative method for frequency updating of simple vibrating system ۲۰۱۲ Journal of Vibroengineering ۱۴ (۳)   MR Tabeshpour
۵۵ Response Modification Factors of Steel Moment Frames Equipped with Completely Closed Ribbed Bracing System (CC-RBS) ۲۰۱۲ Advances in Structural Engineering ۱۵ (۷) ۱۰۸۳-۱۰۹۸ MR Tabeshpour, AA Golafshani, AM Shalmani
۵۴ Comparison between linear and nonlinear models for surge motion of TLP ۲۰۱۲ Int. J. Mar. Sci. Eng. ۲ (۲) ۱۵۳-۱۶۲ MR Tabeshpour, R Shoghi
۵۳ Nonlinear dynamic analysis of chimney-like towers ۲۰۱۲ Asian journal of civil engineering (building and housing) ۱۳ (۱) ۹۷-۱۱۲ MR Tabeshpour
۵۲ Torsion Mitigation of Existing Asymmetric Structures Using Damper ۲۰۱۲ Asian Journal of Civil Eng ۱۳(۶) ۸۲۱-۸۴۰ Tabeshpour, M.R., Azad, A., Golafshani, A.A., Mualla, I.
۵۱ روشی برای تحلیل حساسیت و اصلاح فرکانس‌های ارتعاشی سازه‌های برشی (سیستم جرم و فنر متوالی)  ۱۳۹۰ مجله مهندسی مکانیک و ارتعاشات ۱ محمدرضا تابش‌پور
۵۰ مروری بر تحلیل و طرح لرزه‌ای دیافراگم سقف بهار و تابستان ۱۳۹۰ نشریه داخلی انجمن ملی مهندسان محاسب ۴ ۲۹-۴۲ محمدرضا تابش پور
۴۹ ضرورت تکمیل و اصلاح آیین‌نامه‌های موجود در خصوص دیوار پرکننده آجری تیر ۱۳۹۰ دو ماهنامه بنا ۴۷ ۹ محمدرضا تابش پور
۴۸ Retrofit of Ressalat jacket platform (Persian Gulf) using friction damper device ۲۰۱۱ Journal of Zhejiang University SCIENCE A ۱۲ (۹) ۶۸۰-۶۹۱ Y Komachi, MR Tabeshpour, AA Golafshani, I Mualla
۴۷ Seismic performance of a variable stiffness system ۲۰۱۱ Asian Journal Of Civil Engineering Building And Housing ۱۲ (۳) ۳۷۵-۳۹۳ MR Tabeshpour, AA Golafshani, M Monzavi
۴۶ مقایسه نتایج تحلیل های دینامیکی با روش تقریبی استاندارد ۲۸۰۰ در تعیین بیشینه جابه جایی نسبی  ۱۳۸۹ فصلنامه مدل سازی در مهندسی ۸ (۲۳) ۸۹-۹۷ محمدرضا تابش‌پور ، حسین ابراهیمیان
۴۵ تاریخچه مدلسازی دیوار آجری پر کننده و قاب فروردین ۱۳۸۹ ماهنامه پیام مهندس ۵۰ ۲ محمدرضا تابش‌پور
۴۴ Seismic Retrofit of Existing Structures Using Friction Dampers ۲۰۱۰ Asian Journal of Civil Engineering ۱۱(۴) ۵۰۹-۵۲۰ Tabeshpour, M.R., Ebrahimian, H
۴۳ اثر بازشو بر سختی قاب‌های دارای دیوار پر‌کننده آجری آذر و دی ۱۳۸۸ ماهنامه پیام مهندس ۴۹ ۳۰ محمدرضا تابش‌پور
۴۲ اهمیت تاثیر زلزله حوزه نزدیک بر روی رفتار لرزه‌ای سازه‌های دارای پریود بلند دی ۱۳۸۸ دو ماهنامه بنا ۴۱ ۶۸ محمدرضا تابش‌پور
۴۱ اهمیت تاثیر زلزله حوزه نزدیک بر رفتار لرزه‌ای سازه‌ها دارای پریود بلند ۱۳۸۸ مجله بنا     محمدرضا تابش‌­پور
۴۰ بررسی تحلیلی طبقه نرم مهر ۱۳۸۸ ماهنامه راه و ساختمان ۶۳ ۶ محمدرضا تابش‌پور
۳۹ FEMA approaches in seismic assessment of jacket platforms (case study: Ressalat jacket of Persian gulf) ۲۰۰۹ Journal of Constructional Steel Research ۶۵ (۱۰) ۱۹۷۹-۱۹۸۶ AA Golafshani, MR Tabeshpour, Y Komachi
۳۸ تحلیل مود شکست و شاخص خرابی سازه‌های بتنی در زلزله زمستان ۱۳۸۷ فصلنامه مدل‌سازی در مهندسی ۱۵ ۵۹ محمدرضا تابش‌پور ، علی بخشی
۳۷ ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های بتنی دارای دیوار پرکننده آجری آذر ۱۳۸۷ ماهنامه ساختمان و کامپیوتر ۲۲ ۲۹ محمدرضا تابش‌پور
۳۶ نکاتی در طرح لرزه‌ای و مقاوم‌سازی مخازن ذخیره سیالات آبان ۱۳۸۷ ماهنامه راه و ساختمان ۵۵ ۲ محمدرضا تابش‌پور
۳۵ ضرورت دوره‌های بازآموزی و آموزش مهندسان فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۷ ماهنامه شمس ۴۲ ۳ محمدرضا تابش‌پور
۳۴ تحلیل مود شکست و شاخص خرابی سازه‌های بتنی در زلزله ۲۰۰۸ مجله مدل‌سازی در مهندسی ۱ (۱۵)   تابش پور, بخشی
۳۳ بنیان گذار مهندسی زلزله مرداد ۱۳۸۶ ماهنامه راه و ساختمان ۴۳ ۴۰ محمدرضا تابش‌پور
۳۲ ارزیابی لرزه‌ای ساختمان‌های بهسازی‌شده با استفاده از تحلیل خرابی ۱۳۸۶ مجله شبیه‌سازی عددی در مهندسی ۲ ۱۵۳ محمدرضا تابش‌پور، علی بخشی
۳۱ رفتار چرخه ای اعضای فولادی تیر و مرداد ۱۳۸۶ ماهنامه ساختمان و کامپیوتر ۱۷ ۳۸ محمدرضا تابش‌پور
۳۰ تحلیل بار افزون برای سازه‏‌های طره‌ای بلند تابستان ۱۳۸۶ مجله شبیه‌سازی عددی در مهندسی ۱ ۱ محمدرضا تابش‌پور، علی بخشی
۲۹ مودهای شکست سازه‌های آجری فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶ ماهنامه راه و ساختمان ۴۰ ۶۷ محمدرضا تابش‌پور ، علی گل‌افشانی
۲۸ First Order Perturbation Solution for Axial Vibration of Tension Leg Platforms ۲۰۰۷ Scientia Iranica ۱۴(۵) ۴۱۴-۴۲۳ A.A. Golafshani , M.R. Tabeshpour and M.S. Seif
۲۷ Efficient Numerical Dynamic Analysis of Tension Leg Platforms Under Sea Wave Loads ۲۰۰۷ International Journal of Maritime Technology ۳ (۵) ۸۱-۹۵ MR Tabeshpour, AA Golafshani, MS Seif
۲۶ بررسی آسیب‌پذیری لرزه‌ای و مقاوم‌سازی ساختمان‌های آجری غیر‌مسطح بهمن ۱۳۸۵ ماهنامه راه و ساختمان ۳۸ ۴ محمدرضا تابش‌پور
۲۵ ضریب افزایش تغییر مکان با نگرش آیین‌نامه‌های ۲۸۰۰ دی ۱۳۸۵ ماهنامه راه و ساختمان ۳۷ ۸ محمدرضا تابش‌پور
۲۴ بررسی آسیب‌پذیری لرزه‌ای دودکش‌های نیروگاهی، مطالعه موردی: دودکش نیروگاه توس مشهد زمستان ۱۳۸۵ دوفصلنامه استقلال، سال بیست و پنجم ۲ ۷۳ محمدرضا تابش‌پور ، علی‌اکبر گل‌افشانی، علی بخشی ، سید علی مؤیدعلایی
۲۳ بهره‌گیری از نوعی میراگر اصطکاکی در مقاوم‌سازی لرزه‌ای یک ساختمان فولادی مرداد- شهریور ۱۳۸۵ ماهنامه دانش‌نما ۱۳۸ ۹۶ محمدرضا تابش‌پور
۲۲ بررسی مفهومی شکست ستون کوتاه و راه های جلوگیری شهریور ۱۳۸۵ ماهنامه راه و ساختمان ۳۴ ۱۴ محمدرضا تابش‌پور
۲۱ مقاوم‌سازی سازه‌های بنایی در برابر زلزله شهریور ۱۳۸۵ ماهنامه راه و ساختمان – بنا ۲۸ ۸۷ محمدرضا تابش‌پور، حسن فرهنگ‌فر
۲۰ رفتار چرخه‌ای اتصالات فولادی شهریور ۱۳۸۵ ماهنامه پیام مهندس ۳۳ ۳۳ محمدرضا تابش‌پور
۱۹ مروری بر مودهای خرابی و شکست انواع مختلف سازه‌های بنایی (آجری ، خشتی و سنگی) بهار و تابستان ۱۳۸۵ فصلنامه تازه‌های ساختمان و مسکن ۳۰ ۵۱ محمدرضا تابش‌پور
۱۸ آسیب‌پذیری لرزه‌ای و مقاوم‌سازی دودکش‌های صنعتی فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۵ ماهنامه راه و ساختمان ۳۰ ۵ محمدرضا تابش‌پور
۱۷ Efficient numerical dynamic analysis of tension leg latforms under sea wave loads
۲۰۰۶ Journal of Marine Engineering ۳(۵)   Mohammad Reza Tabeshpour  , Ali Akbar Golafshani  , Mohammad Saied Seif
۱۶ Analytical solution of heave vibration of tension leg platform ۲۰۰۶ J. Hydrol. Hydromech ۵۴(۳)   M. R. Tabeshpour, A. A. Golafshani, B. Ataie Ashtiani and M. S. Seif
۱۵ A new high performance semi-active bracing system ۲۰۰۶ Engineering structures ۲۸(۱۴) ۱۹۷۲-۱۹۸۲ AA Golafshani, EK Rahani, MR Tabeshpour
۱۴ Second-order perturbation added mass fluctuation on vertical vibration of tension leg platforms ۲۰۰۶ Marine structures ۱۹ (۴) ۲۷۱-۲۸۳ MR Tabeshpour, AA Golafshani, MS Seif
۱۳ Comprehensive study on the results of tension leg platform responses in random sea ۲۰۰۶ Journal of Zhejiang University SCIENCE A ۷ (۸) ۱۳۰۵-۱۳۱۷ MR Tabeshpour, AA Golafshani, MS Seif
۱۲ آسیب‌پذیری لرزه‌ای سازه‌های آجری تیر ۱۳۸۴ ماهنامه راه و ساختمان ۲۲ ۲۶ دکتر علی اکبر گل‌افشانی ، مهندس محمدرضا تابش‌پور
۱۱ ارزیابی محاسباتی شکست ستون کوتاه در هنگام زلزله بهار ۱۳۸۴ پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۲۷ ۲۲ محمدرضا تابش‌پور ، علی بخشی
۱۰ بررسی مودهای شکست سازه‌های آجری اردیبهشت ۱۳۸۴ دو ماهنامه بنا ۲۳ ۳۳ محمدرضا تابش‌پور
۹ بهینه‌سازی هندسه‌ی سکوی پایه کششی با استفاده از الگوریتم ژنتیک براساس کمینه‌سازی زمان غیرکاری در شرایط موج منظم دریا پاییز ۱۳۸۴ مجله شریف ۳۱ ۴۷ محمدسعید سیف ، محمدرضا تابش‌پور ، علی‌اکبر گل‌افشانی ، مسعود حیات داودی
۸ مقاوم‌سازی سازه‌های بنایی سنگی دی ۱۳۸۴ ماهنامه راه و ساختمان – بنا ۲۷ ۵۱ مهندس محمدرضا تابش‌پور ، مهندس حسن فرهنگ‌فر
۷ انواع خسارت و خرابی‌های ناشی از زلزله آبان و آذر ۱۳۸۴ ماهنامه راه و ساختمان ۲۶ ۹ محمدرضا تابش‌پور
۶ سیستم‌های نوین جاذب انرژی زلزله به‌منظور کاربرد در مقاوم‌سازی لرزه‌ای آبان و آذر ۱۳۸۴ ماهنامه راه و ساختمان ۲۶ ۶۴ محمدرضا تابش‌پور
۵ نگاهی بر نسخه سوم استاندارد ۲۸۰۰ در مقایسه با نسخه دوم مهر ۱۳۸۴ ماهنامه راه و ساختمان ۲۵ ۵ محمدرضا تابش‌پور
۴ مقاوم‌سازی و مرمت سازه‌های سنگی شهریور ۱۳۸۴ دو ماهنامه بنا ۲۴ ۵۸ محمدرضا تابش‌پور ، حسن فرهنگ‌فر
۳ نکاتی مهم در زمینه مقاوم سازی ساختمانها اسفند ۱۳۸۳ دو ماهنامه بنا ۲۲ ۴۴ محمدرضا تابش‌پور
۲ بررسی مودهای شکست سازه‌های آجری ۱۳۸۴ دوماهنامه بنا ۲۳ ۳۳-۴۴ محمدرضا تابش‌پور
۱ مروری بر انواع شاخص‌های خرابی شهریور ۱۳۸۳ دو ماهنامه بنا ۲۰ ۳۴ محمدرضا تابش‌پور ، علی بخشی